Skip to main content

Misją INventures jest umożliwienie klientom inwestowania z sukcesem na rynku niepublicznym oraz wsparcie i przyspieszenie wzrostu małych i średnich polskich firm.

W INventures koncentrujemy się na wyszukiwaniu firm z zaangażowaną kadrą zarządzającą i pomysłem na rozwój, które możemy wesprzeć naszym doświadczeniem i kapitałem – a dzięki połączeniu kompetencji i znajdywaniu elastycznych rozwiązań wyzwolić potencjał rozwoju i wzrostu firmy.

Istotnym obszarem naszych inwestycji są firmy rodzinne stojące przed wyzwaniem związanym ze zmianą – zmianą skali działalności, zmianą wynikającą z akwizycji lub zmianą pokoleniową.

Duża część firm rodzinnych w Polsce musi zmierzyć się z problemem sukcesji. Ze względu na krótką historię gospodarki wolnorynkowej brak w Polsce wypracowanych wzorców przekazania biznesu. My wierzymy, że dobrze zaplanowana i przeprowadzona sukcesja jest szansą na rozwój firmy. Dlatego wspieramy przedsiębiorstwa rodzinne w długoletnim procesie przekazania kompetencji, władzy i własności w firmie.

Mamy racjonalne podejście do oczekiwanych stóp zwrotu i podejmowanego ryzyka. Nie skupiamy się na krótkookresowej maksymalizacji wyników finansowych i szybkiej sprzedaży udziałów, lecz stawiamy na stabilny rozwój przedsiębiorstw
w długim terminie.

Pomagamy zażegnać kryzys w firmie – na nowo sformułować strategię, wzmocnić kapitałowo i sprowadzić z powrotem na ścieżkę wzrostu. Dzięki naszemu doświadczeniu pomożemy zrestrukturyzować i wzmocnić kluczowe obszary działalności przedsiębiorstwa.

Masz pytania? Napisz do nas