Skip to main content

FILOZOFIA

Nasze podejście i filozofię codziennej pracy opieramy na pięciu podstawowych filarach.

Partnerstwo
i zaufanie

Indywidualne
rozwiązania

Wspólne
wartości

Firmy
rodzinne

Sukcesja
jako szansa
Naszym celem jest wspieranie rozwoju firm rodzinnych w Polsce i tworzenie stabilnych relacji biznesowych. Wierzymy, że długoterminowy rozwój biznesowy zapewnia również rozwój osobisty i równowagę życiową właścicielom i menedżerom.
Oparta na zaufaniu współpraca powinna owocować długoterminową relacją biznesową i wsparciem na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa.

Partnerstwo i zaufanie

 • Uważamy, że podstawą współpracy jest wzajemne dzielenie się i korzystanie z kompetencji funduszu, inwestora i pomysłodawców projektu inwestycyjnego
 • Inwestujemy, kiedy jesteśmy przekonani do wizji rozwoju nakreślonej przez właścicieli
 • Doradzamy jak poprawić funkcjonowanie kluczowych obszarów przedsiębiorstwa
 • Mamy racjonalne podejście do oczekiwanych stóp zwrotu i podejmowanego ryzyka
 • W sposób przyjazny planujemy wyjście z inwestycji, uwzględniając pozostałych wspólników
 • Dzielimy się wiedzą z przedsiębiorcami

Indywidualne rozwiązania

 • Wiemy, że istnieje wiele dróg prowadzących do sukcesu i wiele sposobów rozwiązania problemów. Staramy się znaleźć rozwiązania nie tylko maksymalizujące zyski finansowe ale również zapewniające satysfakcję i komfort właścicielom i inwestorom
 • Stosujemy indywidualne podejście – każda inwestycja jest odrębnym wehikułem inwestycyjnym, dlatego każdą pielęgnujemy jako najważniejszą, a nie jak jeden ze składników wieloelementowego portfela

Wspólne cele

 • Stawiamy na stabilny rozwój przedsiębiorstw w długim terminie
 • Nie skupiamy się na krótkookresowej maksymalizacji wyników finansowych i szybkiej sprzedaży udziałów

Sukcesja jako szansa

 • Duża część firm rodzinnych w Polsce musi zmierzyć się z problemem sukcesji. Ze względu na krótką historię gospodarki wolnorynkowej brak w Polsce wypracowanych wzorców przekazywania biznesu. My wierzymy, że dobrze zaplanowana i przeprowadzona sukcesja jest szansą na rozwój firm. Dlatego wspieramy przedsiębiorstwa rodzinne w długoletnim procesie przekazania kompetencji, władzy i własności w firmie.

Ciągły rozwój

 • Ciągły rozwój jest kluczem do sukcesu firmy. Konsekwentne inwestowanie w rozwój przedsiębiorstwa i wykorzystywanie nadarzających się okazji jest konieczne by firma sprostała rosnącym wymaganiom i  konkurencji.
 • Dostarczamy kapitał niezbędny do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa i wzrostu jego wartości oraz wspieramy strategiczne decyzje.