Skip to main content

POLITYKA INWESTYCYJNA

Podstawą współpracy jest wzajemne dzielenie się i korzystanie z kompetencji funduszu, inwestora i pomysłodawców projektu inwestycyjnego.

Preferowana wielkość inwestycji

do 20 mln zł 

finansujemy małe i średnie
polskie przedsiębiorstwa

Preferujemy inwestycje w znaczące pakiety
udziałów mniejszościowych

aż do 50% udziału

Horyzont czasowy naszych inwestycji to przeciętnie 3 do 7 lat

Finansujemy akwizycje i pomagamy w efektywnej konsolidacji

Inwestujemy w przedsiębiorstwa z przemyślaną strategią i wizją rozwoju

Finansujemy również w przedsięwzięcia wymagające restrukturyzacji; z przejściowymi problemami

PROCES INWESTYCYJNY

Proces inwestycyjny w rozumieniu INventures to ciągłe działania poszukiwania atrakcyjnych inwestycji i budowania wartości wyselekcjonowanych projektów inwestycyjnych.

Organizacja procesu kupna lub sprzedaży

Choć każda transakcja rządzi się swoimi prawami, wypracowany na przestrzeni lat model działania pozwala nam na efektywne zarządzanie procesem transakcyjnym. W sposób przyjazny planujemy wyjście z inwestycji, uwzględniając interesy projektu i inwestora, z którym pracujemy.

Budowanie wartości inwestycji

Wartość inwestycji budujemy poprzez bieżące aktywne wsparcie przedsiębiorstw, nadzór właścicielski oraz współpracę z Zarządami. W zależności od projektu i oczekiwań Inwestora będziemy dopasowywać  optymalny zakres naszego zaangażowania w budowę wartości inwestycji.

Poszukiwanie projektów

INventures pozyskuje z rynku projekty inwestycyjne wykorzystując przy tym sieci formalne, nieformalne, pośredników i bezpośrednie zgłoszenia przedsiębiorców. Spółka weryfikuje zgodność projektów z założeniami polityki inwestycyjnej, zawężając listę do potencjalnie możliwych inwestycji. Wybrane projekty zostaną w dalszej części poddane szczegółowym analizom.

Badanie i analiza

INventures przeprowadza szczegółowe badanie prawne, finansowe i biznesowe spółki (due diligence). Na tym etapie poznajemy otoczenie, w którym dane przedsiębiorstwo funkcjonuje oraz strategię rozwoju spółki, prezentowaną przez jej Zarząd. Decyzja o wejściu kapitałowym przez INventures oznacza akceptację wizji Właścicieli przedsiębiorstwa.

Umowa

INventures podpisuje umowę inwestycyjną z Przedsiębiorstwem będącym przedmiotem inwestycji oraz zawiązuje spółkę celową z Inwestorem. Po zawarciu umowy inwestycyjnej i usunięciu ewentualnych warunków zawieszających, INventures rozpoczyna monitoring spółki i nadzór właścicielski nad nią.

Budowanie wartości

Poprzez bieżące zarządzanie spółkami portfelowymi, nadzór właścicielski oraz współpracę z ich Zarządami, budowana jest wartość spółki. Proces ten trwa przeciętnie od 3 do 7 lat. Po osiągnięciu przez spółkę wartości, która pozwoli INventures na realizację oczekiwanej stopy zwrotu, rozpoczyna się proces wyjścia z inwestycji.

Wyjście z inwestycji

Wyjścia z inwestycji dokonujemy w porozumieniu z władzami spółki, mając na uwadze dalszy jej rozwój. Dezinwestycja w modelu INventures następuje poprzez odsprzedanie udziałów lub akcji spółki strategicznemu inwestorowi branżowemu, inwestorom finansowym (z uwzględnieniem funduszy VC/PE), inwestorom prywatnym, zarządowi spółki (MBO) lub poprzez wprowadzenie spółki na rynek publiczny (tzw. IPO).